Според чл. 2 от Закона за защита на личните данни, „Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде иденти?но пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.”
 
По смисъла на това определение, онлайн магазина WWW.DELIA.BG не е администратор на лични данни и не събира каквато и да е информация, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД. За осъществяване на продажбите ние събираме:
 
- Име на клиента: това е името, за което трябва да бъде адресирана пратката;
- Адрес за доставка: може да е всеки адрес, удобен на клиента за получаване на поръчания артикул.
- Телефонен номер: телефонът ни е необходим, за да потвърдим изпращането и изпълнението на поръката. Номерът е необходим също и на куриерската компания при осъществяване на доставката на пратката.
- Имейл адрес: може да бъде даден всеки ВАЛИДЕН имейл адрес, където клиентът може да получи информация от нас във връзка с направена поръчка.
 
ВАЖНО! Моля, давайте имейл, на който наистина може да бъдете информирани.
 
НИЕ НЕ ИЗПРЩАМЕ НЕ ПОИСКАНИ РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ (СПАМ). 
Изпращаме единствено и само информация за статуса на вашата поръчка.
 
НИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИЯТ ИМЕЙЛ АДРЕС ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД ИЛИ НАЧИН НА ТРЕТА СТРАНА.
 
Когато посещавате страниците на WWW.DELIA.BG, вие го правите с цел получаване на информация за предлаганите от нас продукти и услуги,и евентуално да извършите покупка на предлагана от нас стока. За целите на обичайното разглеждане на продукти, ние не събираме каквито и да са данни.
 
Закупуването на стока, предполага сключване на договор между Вас и ДЕЛИА-МАРИЯ ИЛИЕВА ЕТ - в качеството му на оператор на този интернет магазин. Това е договор за продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 
С кого споделяме събраната информация?
За осъществяване на присъщата на този тип интернет дейност, за да бъде възможно доставянето на поръчаните от Вас продукти, неминуемо е необходимо да споделяме определени данни с трети лица. Това са куриерските компании с които осъществяваме доставянето на поръчките. При изпращане на пратката, в документа на куриерската компания се предоставят име и телефонен номер на получателя, както и адрес за доставка.
 
Ако все още не се чувствате достатъчно сигурни, можете да поръчате по телефона, или по друг подходящ начин за Вас.
 
В случай,че имате въпроси по отношение нашата политика за защита на предоставяните от вас данни, моля обръщайте се към нас чрез електронна поща shop@delia.bg или на телефон +359884552126